Forundersøgelser

Vi mener at præcist kendskab til målgruppen er en forudsætning for god e-learning. Derfor leverer vi forundersøgelser, enten som integreret del af produktionsaftalen, eller som selvstændigt konsulentarbejde.
Formålet er at sikre høj kvalitet og præcist match med kundernes og brugernes behov.
Til dette formål anvender vi kvalitative interviews. Vi er desuden specialiseret i sammensætning og rekruttering af fokusgrupper til målgruppeanalyser og kortlægning af strategier for implementering.