Kreativitet og innovation

Vores programmer repræsenterer nytænkning i forhold til læringsmetoder og brug af medier. Vi ser læring som en kreativ proces, hvor brugeren skal bringes til at gå på opdagelse i emnet. I vores læringskoncept, VideoLearning® anvender vi scoring ved hjælp af et analyseinstrument for at aktivere brugeren og skærpe opmærksomheden på eksempelvis samtalers betydninger. Vores mål er, at indhold og interaktiv metode involverer brugeren aktivt. Vi har også fokus på optimering af læringseffekt i forhold til tidsforbrug. Vores udviklingsarbejde har derfor til sigte at øge effekten i forhold til omkostningerne i tid og investering.