Archive for the ‘Ikke kategoriseret’ Category

Faglighed og erfaring

onsdag, februar 12th, 2014

Når vi udvikler undervisningsprogrammer til læger, sygeplejersker og andre faggrupper er det en forudsætning at programmerne er evidensbaserede. Derfor  samarbejder vi med forskere indenfor kommunikation og professionel samtaleteknik. Vi deltager selv i forskningen og har med tilskud fra Sundhedsstyrelsens Diabetespulje blandt andet gennemført et studie af videobaseret undervisnings effekt hos læger og sygeplejersker. Resultaterne fra studiet er publiceret i Ugeskrift for Læger. Se artikel her. Vi har både kommunikationsfaglig og naturvidenskabelig baggrund. Vi supplerer den faglige baggrund med sund fornuft og tyve års produktionserfaring.

Kreativitet og innovation

onsdag, februar 12th, 2014

Vores programmer repræsenterer nytænkning i forhold til læringsmetoder og brug af medier. Vi ser læring som en kreativ proces, hvor brugeren skal bringes til at gå på opdagelse i emnet. I vores læringskoncept, VideoLearning® anvender vi scoring ved hjælp af et analyseinstrument for at aktivere brugeren og skærpe opmærksomheden på eksempelvis samtalers betydninger. Vores mål er, at indhold og interaktiv metode involverer brugeren aktivt. Vi har også fokus på optimering af læringseffekt i forhold til tidsforbrug. Vores udviklingsarbejde har derfor til sigte at øge effekten i forhold til omkostningerne i tid og investering.

Forundersøgelser

onsdag, februar 12th, 2014

Vi mener at præcist kendskab til målgruppen er en forudsætning for god e-learning. Derfor leverer vi forundersøgelser, enten som integreret del af produktionsaftalen, eller som selvstændigt konsulentarbejde.
Formålet er at sikre høj kvalitet og præcist match med kundernes og brugernes behov.
Til dette formål anvender vi kvalitative interviews. Vi er desuden specialiseret i sammensætning og rekruttering af fokusgrupper til målgruppeanalyser og kortlægning af strategier for implementering.